Razprava: »Nadaljnji razvoj turizma«

Nadaljni razvoj turizma TGZS (3)

Politične stranke enotne – za novo vlado veliko izzivov

S cilji in strategijo usmerjeni v nadaljnji razvoj turizma

 

[Ljubljana, 18. april 2018] – Turistično gostinska zbornica Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami organizirala razpravo »Nadaljnji razvoj turizma v Sloveniji«, ki je združila predstavnike slovenskih političnih strank in predstavnike turističnega gospodarstva. Predstavljeni so bili pogledi, ukrepi in programske usmeritve za vključevanje v prihodnje razvojne programe in akcijske načrte Vlade RS, ter celotnega političnega prostora.

 

Statistika se v slovenskem turizmu že četrto leto zapored ponaša z zavidljivo rastjo – v letu 2017 je bilo 13 odstotkov več turistov kot v letu 2016, kar predstavlja 4,7 milijonov turistov. Turisti so ustvarili 12 milijonov prenočitev z 11 odstotnim zvišanjem prenočitev v primerjavi z lanskim letom. V slovenske kraje smo privabili za 17 odstotkov več tujih turistov. Kljub odličnim rezultatom je potrebno vso pozornost posvetiti zagotavljanju višje kakovosti storitev naši panogi, razvoju novih inovativnih turističnih produktov in investicij v objekte. Nikakor ne moremo mimo izredno pereče kadrovske problematike, ki ni odraz le nizkemu vrednotenju, temveč širšemu družbenemu problemu.

 

Direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije, Klavdija Perger je ob tem poudarila: »Smo ena izmed temeljnih in najperspektivnejših gospodarskih panog v Sloveniji. Naš potencial gospodarske rasti ustvarja številna in raznolika delovna mesta, ter zagotavlja regionalni razvoj, s katerim promoviramo našo deželo v svetu. V letu 2018 že četrto leto zapored beležimo izjemne rezultate na področju slovenskega turizma, ki znaša več kot 12 % slovenskega BDP-ja, a skladno z uspehom se ustvarjajo tudi novi izzivi, preizkušnje in priložnosti.«

klavdija-perger-tgzs

Klavdija Perger, direktorica TGZS

Predstavniki turističnega gospodarstva so s strani predstavnikov političnih strank želeli slišati konkretne odgovore na izzive nadaljnjega razvoja turizma in odprave ključnih pomanjkljivosti. V sklopu razprave so se dotaknili tematik kot so: pomanjkanje kadra v turizmu in gostinstvu, turistična taksa po novem turističnem zakonu, področje financiranja promocije v turizmu, …

 

Zdravko Počivalšek (SMC) je ob tem podal primerjavo: »Na primeru turizma sem se naučil, da tukaj ni strank, je le ena barva in to je zelena … Na področju turizma je lažje, saj smo pri glavnih zadevah usklajeni. Turizmu gre dobro v sozvočju z ostalim delom gospodarstva. Imamo dobro naoljen stroj, ki dela v gospodarskem delu, verjamem, da zaradi tega in tudi zaradi potez v turizmu, so številke takšne, da smo nanje lahko ponosni.«

 

Eva Štravs Podlogar (SD) je poudarila pomanjkanje kadra na področju turizma in poudarila nabor izzivov prihodnje vlade: »Vsekakor zagotoviti primerna sredstva, res najti prave lastnike za turistično infrastrukturo in objekte, ki so še v državni lasti. In seveda izjemno pomembni kadri: kako zagotoviti, da bo prvič – se več Slovencev odločilo za poklice v gostinstvu in turizmu, da bodo v Sloveniji ostali in seveda, da bodo delodajalci tako uspešni, da bo dodana vrednost v turizmu višja, ter bodo lahko bolje plačevali goste. Povezano je z izobraževanjem, motiviranjem in večjo dodano vrednostjo.«

 

Mag. Marjan Hribar (SDS) je ob tem dodal: »Ključen izziv nove vlade bo zagotovo privatizacija hotelskih kapacitet. Namreč v zadnjem obdobju je prišlo še do dodatnega podržavljanja slovenske turistične ponudbe, kar je zagotovo cokla razvoja v siceršnjih pozitivnih gospodarskih gibanjih. Mislim, da bo na osnovi novih aktivnih lastnikov slovenski turizem še dodatno vzcvetel.«

 

Dr. Tomaž Gantar (DeSUS) je poudaril: »Upam, da bo imela ta vlada posluh za turizem – v tem, da v resnici samo gospodarsko ministrstvo ima en majhen segment v rokah – če pa gledamo, na vse, kar je bilo danes govora – na poenostavitev postopkov, pa naj bo to za področje okolja, za infrastrukturo, zakonodajo zaposlovanja, potem je tu dela ogromno in je težko napovedovati kaj se bo zgodilo.«

 

Peter Vesenjak (NSi) je pojasnil, kako bi uredili področje financiranja promocije v turizmu: »Zagotovo s čim manjšim obremenjevanjem politikov in s čim več partnerskega sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem. Nasploh pa je potrebno zagotavljati minimalna sredstva za trženje slovenskega turizma na vseh ravneh. Pomembna je vzpostavitev sinergije med lokalno ravnijo in nacionalno ravnijo.«

Izzivov na področju turizma za prihodnje ne bo manjkalo, vsekakor pa je za učinkovito in uspešno uresničevanje ciljev slovenskega turizma ključnega pomena, da je ta pomembna gospodarska panoga še najprej močna in ustrezno vključena v prihodnje razvojne programe in akcijske načrte Vlade RS in celotnega političnega prostora.

Dogodek je potekal pod okriljem Turistično gostinske zbornice Slovenije in partnerskih organizacij: Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornica gorskih centrov – GZS, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod Kongresno-turistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije ter GIZ – pohodništvo in kolesarjenje.

 Nadaljni razvoj turizma TGZS (3)