MEDNARODNA KONFERENCA – TRAJNOSTNI TURIZEM

  • Dogodki
  • MEDNARODNA KONFERENCA – TRAJNOSTNI TURIZEM

Spoštovani člani Turistično gostinske zbornice Slovenije in

Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem

 

Turistično gostinska zbornica Slovenije v sklopu operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za trajnostni turizem (SRIPT) v mesecu septembru (25. in 26. 9. 2019, Sarajevo) skupaj z Veleposlaništvom RS v Sarajevu, BiH, organizira bilateralno konferenco na temo trajnostnega turizma.

Predvideno število udeleženih predstavnikov podjetnikov iz Slovenije bo 35 in 60 iz BiH. Aktivno pa bodo vključeni tudi predstavniki javnih institucij.

Cilj povezovanja obeh držav je predvsem v prenosu strokovnih znanj, mreženju turističnega gospodarstva in javnih institucij ter mreženja podjetij (B2B sestanki) z odpiranjem novih poslovnih priložnosti na področju Balkana.

Med govorci bodo nosilci vsebinskih stebrov SRIPT, predstavniki slovenskih in podjetij iz Bosne in Hercegovine, Veleposlaništva RS v Sarajevu, Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomskih odnosov BiH, Zbornica zunanje trgovine BiH, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenske turistične organizacije, Ekonomske fakultete Ljubljana, Ekonomske fakultete Sarajevo, idr

Vsako uspešno podjetje se zaveda, da je potebno včasih nameniti dragoceni čas tudi za dodatna izobraževanja, še posebej tista, ki so izven udobja znanega okolja. Zato bi si iskreno želeli, da ste del konference tudi vi, saj menimo, da je to enkratna poslovna priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov, poznavanje delovanja državnega podpornega sistema, spoznavanja priložnosti, ki jih vaše podjetje lahko izkostiti v prihodnje.

Turistično gostinska zbornica je pridobila tudi podporo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki tovrstne konference dodatno finančno podpre –  Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino. Vsako podjetje (gospodarska družba z najmanj enim zaposlenim), ki se bo konference udeležilo, bo namreč smelo neposredno na Javnem skladu RS za podjetništvo oddati vlogo za povračilo stroškov poti (letalo), nastanitve v Sarajevu in kotizacije konference, in sicer v višini 60% od celotnega zneska pri čemer DDV ni upravičen strošek. Iz enega podjetja bo mogoče uveljavljati povračilo za dve zaposleni osebi (lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju). Vlogo je potrebno oddati pred izvedbo konference, najkasneje do 20. 9. 2019. Strokovni sodelavci SRIP trajnostni turizem bomo seveda pomagali pri izpolnjevanju dokumentacije.

 

Kotizacija za udeležbo na konferenci je 750,00 EUR z DDV, vključeno pa je:

  • Organizacija in izvedba konference s spremljevalnim programom (program, kosila, večerje, ipd)
  • Nastanitev v enoposteljni sobi v hotelu v Sarajevu

 

Nakup letalske karte je v domeni vsakega udeleženca, pri čemer sta možnosti direktnega leta tako iz Ljubljane kot iz Zagreba. Začetek konference je prilagojen letom (pričetek prvega dne, 25. 9. 2019, popoldne; povratni let 27. 9. 2019).

Zaradi pravočasne prijave na Javni sklad RS za podjetništvo za povračilo sredstev vas prosimo, da nam svoj interes za udeležbo posredujete najkasneje do petka, 6. 9. 2019 na e-pošto: katarina.ceglar@tgzs.si.

 

Za vse dodatne informacije smo seveda na voljo,

 

S spoštovanjem,

Klavdija Perger

 

Program
15:00 – 16:45 Registracija
15:15 – 16:45 B2B sestanki
17:00 – 17:15 Uvodni pozdravi
17:15 – 18:30

 

STO – marketinški pristopi in promocija države skozi brendiranje I feel Slovenia &  My way
20:00 Večerni del – Svetovni dan turizma
  9:30 – 10:30 Registracija
10:30 – 11:30 Strategija pametne specijalizacije; predstavitev modela RS; SVRK

Strateško razvojno  inovacijsko partnerstvo za trajnostni turizem Primjer BiH: Via Dinarica

11:30 – 11:45 odmor
11:45 – 13:00 Panel I. „Trajnostni trendi v turizmu„

panelisti:  dr. Ljubica Knežević Cvelbar, EF Ljubljana, dr.Almir

Peštek, EF Sarajevo, Rebeka Koncilja, EF Ljubljana

13:00 – 14:00 Kosilo
14:00 – 16:00 Panel II. „Primeri dobrih praks v turizmu“

panelisti: Hit dd, Nova Gorica, Rutmap, Sarajevo, Thermana Laško, Olimpijski   center Jahorina, Bernardin, Turistički klaster Hercegovina, Fortuna Tours Mostar

 

16:00 – 16:30 Slovenija-   Evropska gastronomska regija 2021
Klavdija Perger TGZS, Marjan Cukrov (MGKP)
16:30 – 18:00 B2B sestanki
20:00 Večer v mestu
KOTIZACIJA
750.00
Prijava

Organizacija in izvedba konference s spremljevalnim programom (program, kosila, večerje, ipd)

Nastanitev v enoposteljni sobi v hotelu v Sarajevu

Dogodek Podrobnosti
Ključne besede