1. delavnica v sklopu vsebinskega stebra SRIP Trajnostni turizem

  • Dogodki
  • GZS
  • 1. delavnica v sklopu vsebinskega stebra SRIP Trajnostni turizem

22. maja 2018 začenjamo s prvo delavnico v sklopu vsebinskega stebra SRIP-a Trajnostni turizem Znanje za dvig kakovosti storitev. Pri oblikovanju vsebin za Akcijski načrt SRIPT-a smo na tem področju identificirali in ovrednotili 28 projektnih idej podjetij. Glede na interes in smiselnost povezovanja posameznih predlogov smo oblikovali končnih pet projektnih področij. Področja so medsebojno povezana v eno celoto. Ta področja so:
1. Interni sistem kakovosti storitev – INKS
2. Turistični inovacijski center in Klinika za turistične storitve
3. GT akademija
4. Platforma znanj in kompetenc
5. Znak kakovosti turizma

Na prvi delavnici 22. maja 2018 se bomo posvetili razpravi o trenutnih praksah ravnanja s človeškimi viri v slovenskih turističnih podjetjih. V mednarodni hotelskih verigah skrbijo za zagotavljanje kakovostno izvedenih storitvah s pomočjo internih sistemov kakovosti storitev. Ti sistemi običajno vsebujejo priročnike s standardnimi delovnimi postopki (SDP) za izvajanje storitev v posameznih oddelkih, sisteme usposabljanja zaposlenih in sisteme spremljanja zaposlenih. Zanimalo nas bo:
• kako člani SRIPT-a oblikujejo SDP,
• za katere oddelke so oblikovani,
• kako pogosto usposabljajo zaposlene,
• kako usposabljajo nove zaposlene,
• na katerih področjih usposabljajo zaposlene,
• ali usposabljajo zaposlene skladno z napisanimi SDP,
• kako spremljajo kakovost izvajanja storitev in podobno.

Delavnica bo trajala okvirno 4 šolske ure in jo bo vodila strokovna sodelavka TGZS dr. Maja Uran Maravić, ki se s tem področjem ukvarja že več kot 15 let. Predstavili bomo rezultate ankete o trenutnih praksah v slovenskih turističnih podjetjih, teoretične osnove zagotavljanja kakovosti, praktične primere, primere dobrih praks ter oblikovali smernice za razvoj internih sistemov kakovosti in nabora usposabljanj za zaposlene v turističnih podjetjih.
Podjetjem bo v začetku maja posredovan vprašalnik za lažjo pripravo delavnice.

 

Gradivo za delavnico:  Znanstvena monografija Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu

 

Dogodek Podrobnosti
Ključne besede