WordPress Event Theme

WordPress Conference Theme

Priporočamo, da se udeležite
4000
Obiskovalcev
30
Strokovnih izobraževanj
250
Izpitov za turistične vodnike
40
Seminarjev in delavnic
5
Konferenc
5000
Udeležencev
Novice o dogodkih
Zakaj se udeležiti dogodkov Turistično gostinske zbornice Slovenije?
Organiziramo in izvajamo aktualna strokovna usposabljanja in seminarje v dejavnosti gostinstva in turizma (za člane in nečlane)
AKTUALNE TEME

Izvedba dogodkov iz aktualnih tem, ki zadevajo panoge v gostinstvu in turizmu.

Izobraževanja

Organiziramo izobraževanja za turistične vodnike.

Enostavna prijava

Na vse dogodke je možna enostavna spletna prijava.

Širok izbor področij

Dogodki zajemajo raznolike teme iz vseh panožnih področij zbornice.

“Ne bojmo se počasne rasti, ampak ostajanja na istem mestu.”
kitajski pregovor

Povezovanje

Dogodki Turistično gostinske zbornice Slovenije nudijo odlično izhodišče za mreženje in povezovanje.

Gradimo konkurenčnost

S stalnim izobraževanjem in nadgrajevanjem skrbimo za konkurenčnost naših članov.

Visok nivo organizacije

Vse dogodke vodijo izkušeni govorci in predavatelji.

razvoj

Obravnava izbranih gradiv s področja aktivnosti EU, WTO in drugih mednarodnih institucij na področju turizma in gostinstva.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«